SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Komu souhlas udělujete

Vyplněním a odesláním Vašich údajů udělujete souhlas společnosti ALBERTINA Machinery, spol. s r.o., IČ 41194624, DIČ CZ41194624 se sídlem Bedrnova 248/6, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 4268, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), aby zpracovávali zejména níže uvedené osobní údaje:

Účel zpracování osobních údajů

E-mailová adresa

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. (obchodních a reklamních e-mailů). Odpovědi ze zaslaných dotazníků budou zpracovávány za účelem přizpůsobení obsahu obchodních sdělení.

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení bude zpracováno za účelem zařazení do databáze a přiřazení k e-mailové adrese pro zasílání personifikovaných obchodní sdělení. Zaslané zprávy budou adresovány konkrétní osobě pro docílení vyšší přesnosti při zasílání dat.

Společnost 

Název společnosti bude zpracován účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. (obchodních a reklamních e-mailů). Odpovědi ze zaslaných dotazníků budou zpracovávány za účelem přizpůsobení obsahu obchodních sdělení.

Telefonní číslo 

Telefonní číslo bude zpracováno za účelem zařazení do databáze pro telemarketing (telefonní hovory za účelem poskytnutí a získání informací).

Zrušení souhlasu

Souhlas se zasíláním informačních e-mailů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v informačním e-mailu. Po zrušení souhlasu již další informační e-maily neobdržíte.