Zakládání obalů


Manuální zakládání prázdných obalů do automatických plnicích či balicích strojů a linek je náročný proces. Robotická pracoviště dokáží tento proces plně automatizovat a snižují tak potřebu manuální práce obsluhy.


Příklady využití:

  • Automatické zakládání obalů z palet a jejich vkládání do plnicích nebo balicích linek
  • Orientace zakládaných obalů
  • Odebírání kbelíků ze štosů
  • Vkládání obalů pod pozice plnění nebo dávkování produktů
  • Automatické stohování prázdných palet

M-410iC/110

Tento 4osý robot vytvořený na základě modelové řady FANUC M-410 se vyznačuje štíhlým designem a vynikající kinematikou. Tyto vlastnosti mu umožňují provádět paletizaci ve vysoké rychlosti (výkon 2 200 cyklů za hodinu) a současně s maximální efektivitou využívá dostupný pracovní prostor. Ve srovnání s většími modely této řady je model M-410iC/110 považován za nejrychlejšího paletizačního robota ve své třídě s pracovním rozsahem 2 400 mm.


OSY DOSAH NOSNOST
4 2 403 mm 110 kg

Kompaktní a dynamický

Velikost 2,40 m dává modelu M-410iC/110 výhodu rychlosti. Je výrazně rychlejší než jiní paletizační roboty ze stejné třídy.

Maximální využití minimálního prostoru.

V omezených prostorech je tento paletizační model schopen provádět svou práci bez omezení. Jeho kinematika vytvořená pro specifický účel mu umožňuje dosáhnout maximální možné úrovně efektivity paletizování v daném pracovním prostoru.

Přímé pracovní možnosti

Pro zajištění ideálních podmínek paletizování je tento model zkonstruován tak, aby dosáhl optimalizovaných pracovních možností při paletizaci. To mu dává širší rozsah pohybu, který je optimální pro kompletní stohovací výšku palet.