ALBERTINA Robotics působí v mnoha odvětvích, zejména pak v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, kde najdou uplatnění naše řešení na míru, ale i standardizovaná zařízení. Vyjma vlastní výroby strojů a linek dodáváme také ovíjecí stroje, váhy a detektory, zdvihací a manipulační technologii, etiketovací zařízení, dopravníkové systémy a dalších řešení pro zvýšení efektivity výroby.