Vyplňte údaje, zvolte služby a do zprávy uveďte základní informace o vašich zařízeních. Pokud si nejste jisti typem, přiložte fotografii výrobního štítku nebo zařízení.